Junta

Aquests són els components de la junta per a l’any 2016.


Presidència

Montserrat Aguilera Bota


Vicepresidència

Jèssica Alquézar Calpena / Rosa Mur i Petit


Secretaria

Laura Lázaro Aguilera / Gemma Jordana Puig


Tesoreria

Joan Jordana i Ollé


Caps de Corda

Aina Glahn Llopart (Sopranos)
Angelina Colet i Seroles (Contralts)
Joan Enric Urpinas i Sadurní (Tenors)
Guillem Sanz i Cerrejon (Baixos)


Coordinació d’activitats

Josep Urpinas i Colet / Neus Guitart i Boladeras


Web

Maria Jordana
Victor Miró
Traduccions a l’anglès: Laia Cobo